Գաղտնիության քաղաքականություն

Այցելելով vernissage.am կայք և կատարելով գնումներ, Դուք տալիս եք համաձայնություն Ձեր անձնական տվյալների հավաքագրման, մշակման և օգտագործման համար: Անձնական տվյալներ ասելով, Մենք նկատի ունենք Ձեզ վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը թույլ է տալիս նույնականացնել Ձեր ինքնությունը, օրինակ՝ անունը/ազգանունը, հասցեն կամ էլեկտրոնային հասցեն:
Ստորև կարող եք ծանոթանալ vernissage.am կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը։

1. Անձնական տվյալների հավաքագրում

• Կոնտակտային տվյալներ, ինչպիսիք են Ձեր անունը/ազգանունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն։
• Գնումների մասին տեղեկատվություն՝ գնվող ապրանքատեսակներ, վճարվող գումար, քարտի տեսակ, վճարման եղանակներ, առաքման հասցե և այլն։
• Կայքում Ձեր անձնական էջի՝ որպես օգտատեր գրանցման տվյալները, որոնք կարող են ներառել կոնտակտային տվյալներ, գնումների և նախընտրությունների մասին տեղեկատվություն, ինչպես նաև Ձեր անձնական էջի գաղտնաբառը, զամբյուղում առկա կամ հետագայում ձեռքբերման նպատակով պահված ապրանքների ցանկը, դիտված ապրանքատեսակների ցանկը և Ձեր հաշվի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն։

2. Անձնական տվյալների օգտագործում

Մեզ համար տվյալների հավաքագրման առաջնային նպատակը Ձեզ ապահով, հարմարավետ, արդյունավետ և անհատական ծառայություններ մատուցելն է: Անձնական տվյալների օգտագործման նպատակները հետևյալն են՝


• Ձեզ ծառայություններ մատուցելը՝ կարգավորել Ձեր վճարումների ու պատվերների գործընթացը,
• Կապ հաստատել Ձեզ հետ պատվեր ձևակերպելիս։

3. Անձնական տվյալների օգտագործում

Ձեր տրամադրած անձնական տեղեկատվությունը օգտագորվծում է միայն հետևյալ դեպքերում՝


• Պատվերիներ ձևակերպելու և առաքման գործընթացը իրականացնելու համար։ Մենք կիսում ենք Ձեր անձնական տվյալները՝ անուն, հասցե, հեռախոսահամար, միայն այն անձանց հետ, ովքեր պետք է իրականացնեն Ձեր պատվերի առաքումը։
• Վճարման գործընթացը իրականացնելու համար: Մենք կիսում ենք Ձեր վճարման եղանակի տվյալները՝ դեբետ/կրեդիտ քարտի համարներ, այն բանկի կամ ֆինանսական կազմակերպության հետ, որի հետ համագործակցում ենք։
• Թույլ տալու համար Ձեզ մուտք գործել Ձեր անձնական Էջ և կիսել տեղեկատվություն համացանցում։ Դուք կարող եք տեղեկատվություն կիսել համացանցի՝ Facebook, Google, Instagram, միջոցով։ Այս գործառույթից օգտվելիս, Դուք որոշակի տեղեկատվություն եք մատուցում համացանցի այն կայքին, որում կիսում եք այդ տեղեկատվությունը։

4. Անվտանգություն

Ձեր կողմից մեզ տրամադրված տեղեկությունները համարվում են միանգամայն գաղտնի և չեն կարող տրամադրվել որևէ երրորդ կողմի: